Skip to content
via negativa

anarchist publishing
& distribution

home

in theologie verwijst via negativa naar de benadering van God door middel van ontkenning, sprekend slechts in termen van wat hij niet is—want hij kan niet positief worden gedefinieerd. we eigenen ons deze woorden toe en gebruiken ze voor anarchie, waarvan het idee, voor ons althans, perfect wordt beschreven door hun betekenis: 'negatieve weg'. anarchie voor ons is negatief, is negatie, of ontkenning. het is weerstand tegen ieder en elk positivisme, weigeren om te definiëren en gedefinieerd te worden. het is streven naar vernietiging om n(iet)-iets te construeren, een leegte maar zeker niet leeg. en het is inderdaad een weg, als in levensweg, of een pad dat we bewandelen.

we streven ernaar werken uit te geven en te verspreiden die dit pad verlichten, en die je wellicht zelfs inspireren hem ook te bewandelen. onze eigen publicaties worden aangeboden in klein- en grootletteruitgaven en braille—allemaal tegen dezelfde kostprijs (want fuck ableism). eventueel surplus zal terug het project in vloeien. we nemen verder wel donaties aan, in het geval je ons werk wil steunen en ons wil helpen met huur betalen."

recently added